استانداردهادارنده گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت از TUV NORD آلمان

دارنده گواهینامه ISO 14001 در مدیریت محیط زیست از TUV NORD آلمان

دارنده گواهینامه OHSAS 18001 در مدیریت ایمنی و بهداشت از TUV NORD آلمان

دارنده گواهینامه CE اتحادیه اروپا از کشور ایتالیا
درحال بارگزاری
سخن روز
از جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم