استانداردهادارنده گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت از TUV NORD آلمان

دارنده گواهینامه ISO 14001 در مدیریت محیط زیست از TUV NORD آلمان

دارنده گواهینامه OHSAS 18001 در مدیریت ایمنی و بهداشت از TUV NORD آلمان

دارنده گواهینامه CE اتحادیه اروپا از کشور ایتالیا
درحال بارگزاری
سخن روز
نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهی