طناب های پلاستیکی

plastic ropes from 2 to 26mm diameter raw materials polyethlene or polypropylene

Grade A : on Grade raw materials
Grade B : off Grade raw materials
Grade C : Recycled raw materials


طناب پلاستیکی  PE ROPE -Coil
 

Rope Diameter
 

Length of 1 kg
 

Code Grade A
 

Code Grade B
 
2 mm .......... RA02 ..........
3 mm 230 m RA03 RB03
4 mm 160 m RA04 RB04
5 mm 105 m RA05 RB05
5.7 mm 65 m RA57 RB57
6 mm 53 m RA06 RB06
7 mm 40 m RA07 RB07
8 mm 34 m RA08 RB08
9 mm 25 m RA09 RB09
10 mm 21 m RA10 RB10
12 mm 15 m RA12 RB12
14 mm 11 m RA14 RB14
16 mm 5.6 m RA16 RB16
18 mm 6.8 m RA18 RB18
20 mm 5.5 m RA20 RB20
22 mm 4.5 m RA22 RB22
24 mm 3.8 m RA24 ..........
26 mm 3.2 m RA26  
 


سخن روز
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید