انواع نخ های تابیده و کادویی


انواع نخ های تابیده و کادویی PE YARN
 
Code KIND Diameter GRADE
YTA TWINE   تابیده By order A
YTB TWINE   تابیده By order B
YTC TWINE   تابیده By order C
YFA Flat Yarn کادویی By order A
YFB Flat Yarn کادویی By order B
YFC Flat Yarn کادویی By order C

 
سخن روز
در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند