تورهای پلاستیکیتورهای پلاستیکی کشاورزی PE NET
 
CODE WIDE
NAR40 TO NAR65 From 40 cm to 65 cm  رول
NAN 110 Wide 60 cm length 110 cm  منگنه
 
سخن روز
از جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم